Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN Horní Beřkovice

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Oddělení 3A přejímá pacienty muže zpravidla z příjmových oddělení, po zaléčení akutní fáze onemocnění, jejichž stav vyžaduje dlouhodobou psychiatrickou rehabilitační léčbu, výjimečně jsou pacienti přijímaní přímo z extramurálního prostředí. Hlavním posláním oddělení je doléčování pacientů po odeznění akutních stavů, intenzivní psychiatrická rehabilitace a resocializace. Kapacita odd. je 30 pacientů.

Během posledního roku jsme adaptovali metodiku pilotního projektu SUPR. Rehabilitace je zaměřena na princip zotavení (“Recovery”), který vede k znovuobnovení schopností ztracených nebo omezených proběhlou atakou choroby a nalezení vnitřních i vnějších prostředků, které vedou ke stabilizaci stavu a předcházejí znovuobnovení nemoci.

Terapeutický tým tvoří, primářka, sekundární lékař s výcvikem v CARe a LEAP metodice, sociální pracovnice, ergoterapeutka, psycholožka, staniční a vrchní sestra a  tým registrovaných sester a ošetřovatelek. Snažíme se v rámci norem zdravotnického zařízení dbát na individualitu pacienta. Po zmapování překážek, které mu brání v zapojení, ale především jeho silných stránek, které mu naopak mohou pomoci navrátit se do plnohodnotného života mimo nemocnici, sestavujeme s klientem individuální plán, jak těchto cílů dosáhnout. Skupiny jsou zaměřeny na porozumění onemocnění a medikaci, komunikaci, tvorbu krizového plánu po propuštění, finanční gramotnost a další v závislosti na potřebách pacienta. Délka pobytu je zhruba 6 týdnů.

Pacienti mají svou samosprávu a mohou se aktivně podílet na chodu oddělení.  Jsou motivováni k aktivnímu přístupu k léčbě pestrou nabídkou aktivit. Pohybová terapie probíhá v rámci vycházek nebo ve venkovním sportovním areálu. Program skupinové psychoterapie, je odstupňován podle náročnosti. Přímo na odd. je k dispozici přístup k internetu přes informační kiosek, na kterém je možno trénovat kognitivní funkce. V areálu je k dispozici internetová kavárna s poradenstvím v oblasti pracovního uplatnění a dobře zásobený obchod. Každý měsíc se koná několik divadelních představení a koncertů v Multikulturním centru. Důležitý je pro nás i kontakt s rodinou, kromě setkávání na oddělení jsme začali pořádat pravidelné edukační semináře.

V březnu 2017 bude dostavěno Centrum psychiatrické rehabilitace, které výrazně kapacitně rozšíří nabídku dílen s možností profilace k následnému chráněnému zaměstnání a nácviku zapomenutých základních dovedností (vaření, praní).

Klienty se snažíme navázat na následné komunitní služby, už za hospitalizace je možno navštěvovat chráněné dílny. Jsme v pravidelném kontaktu s Fokusem Mělník, Fokusem Ústí nad Labem, Fokusem Liberec a Charitou v České Kamenici.

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice byla založena v roce 1891 jako filiální ústav tehdejšího Zemského ústavu pro choromyslné v Praze. V této podobě fungoval až do roku 1919. Tehdy byl prohlášen jako samostatný, postupně byla vybudována řada pavilonů s původním počtem lůžek 1000. V osmdesátých letech minulého století došlo k postupné reprofilizaci lůžek a snižování jejich počtu, což vedlo ke zkvalitňování péče o nemocné. V současné době je v nemocnici více než pětset lůžek a většina oddělení je po rekonstrukci. Spádová oblast nemocnice je zhruba 1,5 milionu obyvatel a zahrnuje Ústecký kraj, část Libereckého a ze Středočeského okresy Mělník a Kladno. Po dohodě je možno na specializovaná oddělení přijímat i pacienty z jiných oblastí. Nemocnice se nachází na hranicích Středočeského a Ústeckého kraje mezi Roudnicí nad Labem a Mělníkem. 27. 11. 2015 obstála v reakreditačním řízení a byl ji opětovně udělen prestižní certifikát Spojené akreditační komise, o.p.s.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (3.0 + 36.2) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru