Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN Jihlava

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Psychiatrická nemocnice JihlavaPsychiatrická nemocnice Jihlava je nemocnicí s celostátní působností, která poskytuje veškerou lůžkovou psychiatrickou péči (s výjimkou dětské psychiatrie) občanům převážně z okresů Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Jindřichův Hradec, Žďár nad Sázavou a Tábor.

Psychiatrická nemocnice Jihlava poskytuje komplexní psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní a ambulantní, dále zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost
V současné době disponuje nemocnice 520 lůžky na 18 odděleních šesti primariátů.

Psychiatrická nemocnice Jihlava je státní příspěvkovou organizaci zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě zřizovací listiny z 29.3.2013 pod č.j. 8870-VII/2013.

V současné době má nemocnice 450 zaměstnanců, z toho 336 ve zdravotnických profesích. Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl tehdejší léčebně převeden 2006. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, kulturní dům a další provozní a technické budovy. Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hippoterapie.

Od roku 2015 je psychiatrická nemocnice akreditovaná, získala certifikát kvality a bezpečí.

Nemocnice obhájila za rok 2015 nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT - poprvé ve všech třech hodnocených kategoriích:
lůžková zdravotnická zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.

 

Z historie

V Jihlavě byla zahájena ústavní psychiatrická péče 24. 5. 1902. Byla zde zřízena pobočka brněnského ústavu, Zemský filiální ústav pro choromyslné v Jihlavě.
V prvních letech existence ústavu bylo jeho poslání formulováno takto: "Ústav je určený pro neléčitelně duševně choré, chroniky obého pohlaví, klidné, nikoli nebezpečné společnosti…“

Po poměrně rychlých a nenáročných úpravách bývalého objektu Zemské donucovací pracovny byli bezprostředně do Jihlavy přivezeni nemocní z Brna a Šternberka. Ústav neměl svoji spádovou oblast, nesměl přijímat akutní případy a lůžka byla obsazována překlady z Brna, to zejména, a ze Šternberka, pokud došlo k jejich uvolnění v Jihlavě. Kapacita filiálky byla 320 lůžek, ta se udržela až do vypuknutí 1. světové války.
Ústav plnil funkci filiálky do roku 1922, kdy došlo k jeho úplnému osamostatnění a nezávislosti na Brnu.
Dne 7. 3. 1922 byla rozhodnutím Moravskoslezského zemského úřadu v Brně definitivně ukončena závislost jihlavské léčebny na ústavu Brněnském, byl zřízený Moravský zemský chorobinec, který měl v tento den 213 nemocných, 108 mužů a 105 žen. Koncem roku byl stav nemocných už 276. O tyto nemocné pečovaly sestry řádu sv. Vincence z Pauli a 8 ošetřovatelů. Ředitelem ústavu byl jmenovaný MUDr. Arnošt Metelka.
Koncem dvacátých let bylo přistoupeno k budování nových pavilonů ústavu. Koncepci ústavu architektonicky navrhl prof. ing. arch. B. Fuchs, významný představitel evropského funkcionalismu, projektantem budov a jejich realizací byl pověřen ing. arch. Kožíšek.
Budování a rozvoj ústavu zastavila 2. světová válka.

 

Primariáty

Primariát I - oddělení 1A, 1B, 9B
Primariát tvoří 3 oddělení: 1B je přijímací koedukované oddělení pro spádovou oblast Jihlava, Pelhřimov. 1A je otevřené koedukované oddělení s psychoterapeutickým a psychiatricko- rehabilitačním a oddělení 9B je mužské oddělení následné péče pro pacienty s chronickým průběhem psychotického onemocnění.

Primariát II - oddělení 2B, 4A, 4B, 4C
Primariát tvoří 3 oddělení: přijímací oddělení 2B pro spádovou oblast Třebíč a Jindřichův Hradec, ženské oddělení následné péče 4A pro pacientky s chronickým průběhem psychotického onemocnění často kombinované s jinými psychiatrickými diagnózami, detenční mužské oddělení 4B a mužské oddělení následné péče 4C pro dlouhodobě nemocné psychotické pacienty a dále pro pacienty s přidruženou jakoukoliv formou demence.

Primariát III - oddělení 5A, 9C, 9D, 5C
Primariát tvoří uzavřené koedukované oddělení 5A pro střednědobou léčbu psychotických poruch, přijímací uzavřené koedukované oddělení 5C pro spádovou oblast Žďár nad Sázavou, Tábor, geriatrické ženské oddělení 9D a oddělení 9C pro dlouhodobou či trvalou léčbu pacientek s dlouhodobým a závažnějším průběhem psychiatrického onemocnění.

Primariát IV - oddělení 8A, 8B, 8C, 9A
Primariát tvoří otevřené koedukované oddělení 8A pro léčbu závislostí, uzavřené mužské oddělení pro léčbu závislostí 8B a uzavřené mužské oddělení pro léčbu terminálních stádií závislostí 8C. Dále pak oddělení 9A pro ženy, kde probíhá léčba chronických duševní poruch.

Primariát VI - oddělení INT
Jedná se o uzavřené standardní koedukované oddělení s 24 lůžky, umístěnými na 7 pokojích. Oddělení slouží pro diagnostiku a léčbu pacientů s interní a současně psychiatrickou problematikou, která brání hospitalizaci na běžném interním oddělení.
Léčí se zde pacienti, kteří pro primární nebo symptomatickou duševní poruchu nezvládají pobyt na standardním interním oddělení nemocnice a ze somatického hlediska jejich stav nevyžaduje hospitalizaci na JIP nebo ARO. K internímu oddělení patří i malé RTG pracoviště.

Primariát VIII - oddělení 3A, 3B
Primariát tvoří dvě gerontopsychiatrická koedukovaná oddělení 3A a 3B, která zajišťují komplexní léčbu psychických poruch typických pro vyšší věk – deprese, psychózy a především různé typy demence, nejčastěji demence Alzheimerova typu. Jsou zde přijímání pacienti nad 65 let věku.

 

Oddělení zapojené do projektu S.U.P.R.

Oddělení 5A je uzavřené koedukované oddělení určené pro střednědobou léčbu psychotických onemocnění s kapacitou 30 lůžek.
Zajišťuje komplexní léčbu psychotických stavů formou farmakoterapie, skupinové psychoterapie, ergoterapie a psychiatrické rehabilitace.

 

Personální obsazení:

 • primářka oddělení
 • sekundární lékař 0,5
 • 1 psycholog na úvazek 0,5
 • pracovní terapeutka
 • zdravotně-sociální pracovník 0,33
 • staniční sestra
 • 10 zdravotních sester (dvousměnný provoz, směny po dvanácti hodinách)
 • 1 NZP

Co nabízíme v rámci komplexní léčby a ucelené psychiatrické rehabilitace

 • farmakoterapii
 • psychodiagnostiku, individuální i skupinovou psychoterapii
 • IPT pro schizofrenní pacienty
 • psychoedukaci (podle programů PRELAPSE a PREDUKA) pro pacienty i rodinné příslušníky
 • nácvik sociálních dovedností
 • pracovní terapii, práci s hlínou
 • arteterapii
 • hipoterapii
 • relaxační cvičení, léčebný tělocvik,
 • sportovní aktivity v areálu nemocnice i mimo areál (bazén)
 • pomoc při řešení sociálních problémů
 • spolupráci s poskytovateli sociálních služeb ve spádové oblasti nemocnice,
  návštěvy Centra denních služeb Sdružení VOR Jihlava 1x týdně

 

Návazná spolupráce

Důležitou součástí komplexní péče o duševně nemocné je návazná zdravotní ambulantní péče a možnost využít dostupnou komunitní péči, kterou nabízejí především poskytovatelé sociálních služeb.
Psychiatrická nemocnice aktivně spolupracuje s jednotlivými poskytovateli služeb pro duševně nemocné, které jsou dostupné v každém okresním městě Kraje Vysočina.
Společné schůzky z terapeutickým týmem jednotlivých oddělení jsou pravidelně organizované minimálně jedenkrát za měsíc.

 

Jihlava

Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR JIHLAVA, zapsaný ústav

Komenského ulice 36a (dvorní trakt)

http://www.os-vor.cz

 

Pelhřimov

FOKUS VYSOČINA - středisko Pelhřimov

Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov

http://www.fokusvysocina.cz

 

Třebíč

Paprsek naděje - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč

http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/paprsek-nadeje/

 

Žďár nad Sázavou

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

http://www.zdar.charita.cz

 

pobočka Bystřice nad Pernštejnem

Hornická 643, 593 01

Bystřice nad Pernštejnem

 

Tábor

FOKUS Tábor

Mostecká 2087, 390 02 Tábor

http://www.fokustabor.cz

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (5.4 + 45.7) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru